Coverzia
boutique štúdio špecializujúce sa na packaging, FMCG a RETAIL
360° Packaging
Branding / Packaging / Naming / Komunikácia a marketing / Stratégia / Pozicioning / Konzultácie / Testing / Category management / Benchmarking / Mystery shopping / Vyhodnocovanie úspešnosti a mnoho iného
80/20
80% Teória – stratégia, benchmarking, testovanie a ďalšia „predpríprava“ na zrodenie značky.
20% Prax – branding, packaging, komunikácia a všetko, čo k úspešnosti značky patrí.
18+ Know-how
Seniori
Nielen vekom ale najmä skúsenosťami. Roky a SKUs nás čo-to naučili a vieme, čo robíme.
Perfekcionisti
Máme zmysel pre detail aj budget. Kreatívny proces a nastavené podmienky klientov sú v symbióze, ktorá ide ruka v ruke. 
Idealisti
Ideálne v dlhodobom procese od A po Z. Klientov vnímame nielen cez packaging, ale snažíme sa ich podporovať v plnom rozsahu našich schopností.
Humanisti
U nás sme si všetci rovní. Prístup ku klientom nerozlišujeme v ich postavení na trhu, či sú „Áčka“ alebo privátky.